Urszula Żardecka


Ośrodek Opiekuńczy w Trójmieście

Pacjent (lat 66) z odmrożeniem obu stóp, po przebytej amputacji przodostopia lewego, amputacji podudzia prawego, z raną i przetoką ze zmianami martwiczymi. Pacjent po przebytym leczeniu w komorze hiperbarycznej. U chorego występował zespół zależności alkoholowej i nikotynowej.


Udostępnij

Evereth Publishing