Rany przewlekłe – epidemiologia i czynniki wpływające na proces gojenia

Determinants and epidemiology of chronic wounds 

Magdalena Potempa1 | Paweł Jonczyk1 | Michał Janerka1 | Marek Kucharzewski2 | Aleksandra Kawczyk-Krupka3

1 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu Anatomii Topograficznej i Opisowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

3 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii, Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

⇒ MAREK KUCHARZEWSKI Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 01.07.2014

Zaakceptowano: 29.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014007

LECZENIE RAN 2014;11(2):43–50

STRESZCZENIE: Rany przewlekłe stanowią interdyscyplinarny problem medyczny. Wskaźnik częstości ich występowania stale wzrasta ze względu na starzenie się społeczeństwa, a dodatkowo zwiększa się wraz z wiekiem pacjentów. Z uwagi na współistnienie wielu czynników lokalnych oraz ogólnych, zakłócających prawidłowy przebieg gojenia rany, zagadnienie nabiera jeszcze większego znaczenia. W pracy główną uwagę skierowano na epidemiologię, patogenezę oraz czynniki warunkujące przebieg gojenia. Dokonano charakterystyki owrzodzenia żylnego goleni (OŻG), owrzodzenia tętniczego oraz zespołu stopy cukrzycowej (ZSC, ang. diabetic foot ulcer – DFU), ze szczególnym uwzględnieniem amputacji wykonywanych w przebiegu ZSC. Ponadto opisano także odrębną postać stopy cukrzycowej – neuroartropatię Charcota – której statystyki co do częstości występowania są nie do końca jednolite.

SŁOWA KLUCZOWE: epidemiologia, owrzodzenia żylne, rany niedokrwienne, rany przewlekłe, stopa cukrzycowa

ABSTRACT: Chronic wounds have been an interdisciplinary medical problem. Their prevalence increases with age and becomes more and more common due to population aging. The problem is more serious because of many local and systemic factors impairing wound healing. Authors attentions was to show epidemiology, pathogenesis of chronic wounds and its determinants in healing process. In this paper are presented venous ulcers, ischaemic wounds, diabetic foot ulcer with particular regard to amputation rates because of diabetes mellitus. Furthermore, there is described another form of diabetic foot ulcer i.e. Charcot arthropathy. Its prevalence statistics are not clear enough.

KEY WORDS: chronic wounds, diabetic foot ulcer, epidemiology, ischaemic wounds, venous ulcer