Rany przyczyną śmierci władców Polski

Wounds as the cause of death of Polish rulers

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 | Marek Kucharzewski2 | Magdalena Potempa3 | Paweł Jończyk3 | Michał Janerka3

1 Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Czeladź PZZOZ w Będzinie

2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

⇒ Marek Kucharzewski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 09.12.2013

Zaakceptowano: 22.12.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013020

Leczenie Ran 2013;10(4):119–125

Streszczenie: Władcy Polski są przedstawiani na portretach jako zdrowi, silni mężczyźni. Ciężko zdać sobie sprawę, że wielu z nich było poważnie chorych, a niektórzy zmarli w dość dziwny sposób. W dawnych czasach medycyna nie stała na takim poziomie jak dzisiaj, dlatego choroby współcześnie wyleczalne kiedyś były chorobami śmiertelnymi. W pracy zostali przedstawieni władcy, których główną przyczyną śmierci były rany.

Słowa kluczowe: rany | śmierć | władcy Polski

Abstract: Looking at the portraits of our kings, we see them as healthy, strong men. We do not realise that most of them were seriously ill and that some of them died in a strange way. In their times, medicine was not at the high level as it is nowadays and that is why diseases which are curable now were fatal in those days. In this paper was presented Polish rulers who died of wounds.

Key words: death | Polish rulers | wounds