Rejestracja antyseptyku jako produktu leczniczego

Registration of an antiseptic as a medicinal product

Przemysław Dalkowski1 | Anna Dalkowska2

1 Specjalista rynku farmaceutycznego współpracujący z firmą Schulke Polska
2 Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni Sąd Rejonowy w Gdyni

Anna Dalkowska Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni, ul Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93, e-mail: adalkowska@wp.pl

Wpłynęło: 25.11.2014

Zaakceptowano: 12.12.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014072

Forum Zakażeń 2014;5(6):391–395

Streszczenie: Rejestracja stanowi ważny i konieczny element reglamentowania obrotu produktów leczniczych na płaszczyźnie bezpieczeństwa, skuteczności oraz ochrony zdrowia publicznego. Wraz z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej (WE) proces rejestracyjny produktów leczniczych jest regulowany nie tylko ustawodawstwem polskim, lecz także przepisami unijnym, które obowiązują na terenie państwa polskiego.

Słowa kluczowe: antyseptyk, produkt leczniczy, rejestracja

Abstract: Registration is an important and necessary element of rationing of medicinal products with regard to safety, efficacy and protection of public health. After the Republic of Poland’s accession to the European Community, the registration process of medicinal products is be governed not only by Polish, but also the European Union (EU) legislation, which apply within the Polish State.

Key words: antiseptic, medicinal product, registration