WALDEMAR HALOTA1 | ROBERT FLISIAK2 | ANNA BOROŃ-KACZMARSKA3 | JACEK JUSZCZYK4 | MAŁGORZATA PAWŁOWSKA5 | KRZYSZTOF SIMON6 | KRZYSZTOF TOMASIEWICZ7 | PIOTR MAŁKOWSKI8

1 prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

2 prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

3 prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu

4 prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

5 prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

6 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7 dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

8 prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij