Rekonstrukcja okolicy oczodołowej u 2,5-letniego dziecka po ugryzieniu przez psa – opis przypadku

Reconstruction of the orbital region in the 2.5-years-old child after dog bite – case report

Anna Chrapusta1 | Michał Lis1 | Roża Krycińska2 | Agnieszka Ciepałowicz1 | Piotr Klimeczek2

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

2 Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒ Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 31.08.2016

Zaakceptowano: 15.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016011

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):109–112

Streszczenie: W przypadku małych dzieci pogryzienie przez psa okolicy głowy i twarzy często wymaga zastosowania wtórnych technik rekonstrukcyjnych. Celem takich zabiegów jest zarówno powrót funkcji uszkodzonych części twarzy, jak i przywrócenie jak najlepszego wyglądu. Autorzy przedstawili opis przypadku rekonstrukcji uszkodzonego oczodołu u 2,5-letniej dziewczynki pogryzionej przez psa rasy amstaff. U dziecka w wyniku urazu doszło do oszpecenia oraz poważnej utraty wzroku. Dziewczynka była operowana z użyciem zmodyfikowanych technik rekonstrukcyjnych. W wyniku zabiegu osiągnięto nie tylko poprawę wyglądu dziecka, lecz także znaczną poprawę ostrości widzenia. Rekonstrukcja aparatu powiekowego, zwłaszcza u dziecka, stanowi duże wyzwanie dla chirurga; dzięki zastosowaniu niestandardowych technik pozwala na poprawę funkcji, wyglądu i jakości życia pacjenta.

Słowa kluczowe: jakość życia, kantopeksja, pogryzienie, rekonstrukcja powiek

Abstract: Dog bite injuries of the head in young children often require secondary reconstructions. These procedures aim at both functional recovery of the damaged organs and restoration of facial aesthetics. Authors present a case of eye socket reconstruction in a 2.5-year -old girl bitten by a pit bull. Bite injury caused disfigurement and severe vision loss. The girl was operated using a modified reconstructive technique. Surgery improved child’s facial aesthetic and vision. Reconstruction of the palpebral apparatus, especially in a young child is challenging for the surgeon. Utilization of non-standard techniques allowed to restore the palpebral function and aesthetics, as well as improved patient’s quality of life.

Key words: bites, eye lids reconstruction, kantopexy, quality of life