W 419. ROCZNICĘ URODZIN


KAZIMIERZ KOCHMAN

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, Tel.: (22) 765 33 00, Fax: (22) 756 33 02
Wpłynęło: 15.09.2014

Zaakceptowano: 23.11.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014052

FORUM ZAKAŻEŃ 2015;6(3):145–148


Evereth Publishing
Right Menu Icon

Udostępnij