René Descartes (1596–1650) – filozof, matematyk i fizjolog, prekursor racjonalizmu, nowożytnej kultury umysłowej i nowoczesnej fizjologii eksperymentalnej

W 419 rocznicę urodzin

Kazimierz Kochman

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, Tel.: (22) 765 33 00, Fax: (22) 756 33 02

Wpłynęło: 15.09.2014

Zaakceptowano: 23.11.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014052

Forum Zakażeń 2015;6(3):145–148