Retrospektywna analiza wystąpienia zakażenia rany operacyjnej oraz jej mikrobiologiczna charakterystyka u chorych operowanych z powodu przepukliny jądra miażdżystego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Retrospective analysis and connected with wound in fection and determining its microbiological characteristics in patients who underwent microdiscectomy as a result of discherniation of lumbosacral segment of spine

Wojciech Ilków1 | Anita Ilków2 | Kajetan Łątka3 | Marek Kucharzewski4

1 Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

2 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒ Wojciech Ilków Oddział Neurochirurgii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, al. Witosa 26, 45-418 Opole, Tel./Fax: (77) 452 07 24

Wpłynęło: 20.04.2015

Zaakceptowano: 15.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015006

Leczenie Ran 2015;12(2):69–72

Streszczenie: Zabieg mikrodyskektomii z powodu przepukliny jądra miażdżystego jest najczęstszą procedurą operacyjną wykonywaną w oddziałach neurochirurgicznych. Ryzyko wystąpienia zakażenia w przebiegu pooperacyjnym w przypadku tego zabiegu nie jest zjawiskiem częstym. Celem pracy była retrospektywna ocena ryzyka wystąpienia zakażenia rany operacyjnej (ZMO, ang. surgical site infection – SSI) po mikrodyskektomii z powodu przepukliny jądra miażdżystego odcinka lędźwiowo-krzyżowego (L/S) kręgosłupa. W Centrum Medycznym w Opolu w latach 2010–2014 wykonano 2198 zabiegów mikrodyskektomii. Od pacjentów pobrano 97 wymazów na posiew z rany pooperacyjnej, uzyskując 25 posiewów dodatnich (co stanowi 1,14% ogołu wszystkich operacji). Najczęstszym czynnikiem etiologicznym ZMO okazał się Staphylococcus aureus (12 dodatnich posiewow – 48%).

Słowa kluczowe: mikrodyskektomia, neurochirurgia, przepuklina jądra miażdżystego odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, zakażenie

Abstract: Microdiscectomy, due to disc herniation of lumbosacral region of spine, is the most common surgical procedure performed in the Department of Neurosurgery. The risk of postoperative wound infection after microdiscectomy is not common. The aim of this study was a retrospective analysis and evaluation of wound infection risk and determining its microbiological characteristics in patients who underwent microdiscectomy as a result of disc herniation of lumbosacral segment of spine between 2010–2014 in the Department of Neurosurgery in Provincial Medical Center in Opole. During the five-year research period the department performed 2198 microdiscectomy procedures. The wound infection was detected in 25 patients based on positive cultures. The risk of infection after microdiscectomy procedure was estimated at 1,14%. In 12 out of 25 cases (48%) Staphylococcus aureus turned out to be the most frequent etiological factor of wound infection.

Key words: infection, lumbosacral disc herniation, microdiscectomy, neurosurgery