Rogowaciejąco-torbielowaty guz zębopochodny i zapalna torbiel zębopochodna tworzące guz kolizyjny – trudności diagnostyczno-terapeutyczne. Opis przypadku

Keratocystic odontogenic tumour and inflammatory odontogenic cyst combining into a collision tumour – diagnostic and therapeutic difficulties. A case report

Damian Dudek1–3 | Marta Nowak2 | Joanna Szpor4 | Grzegorz Wyrobiec2 | Anna Jagielak5 | Maciej Jagielak5 | Edyta Reichmann-Warmusz2

ORCID*: 0000-0002-2451-6250 | 0000-0002-8398-2171 | 0000-0002-1267-6257 | 0000-0002-4969-8636 | 0000-0003-2248-2197 | 0000-0002-2357-9831 | 0000-0002-1061-807X

1 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu
2 Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
3 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej NZOZ „Artmedica” w Toruniu
4 Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
5 Klinika Stomatologiczna „Ortognatyka” w Raszynie

Damian Dudek Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum Stomatologii, ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toruń, e-mail: damiandudek@op.pl

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 25.09.2018

Zaakceptowano: 30.10.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018015

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(3):87–93

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek guza kolizyjnego u 35-letniej kobiety, zawierającego w swojej strukturze histologicznej zarówno rogowaciejąco-torbielowatego guza zębopochodnego (KCOT), jak i zębopochodną torbiel zapalną. Wycinki próbne i biopsja pobrane z jednego miejsca zmiany dały obraz torbieli, natomiast badanie całości zmiany po wyłuszczeniu wykazało obecność KCOT w innych obszarach, z których nie pobrano wycinków. Guz został wyłuszczony z dodatkowo wykonanym kiretażem kostnym na głębokość około 1 mm tkanki kostnej otaczającej. Pacjentka pozostaje pod ścisłą kontrolą i w razie stwierdzenia cech wznowy guza będzie poddana zabiegowi operacyjnemu o zwiększonej radykalności.

Słowa kluczowe: leczenie chirurgiczne, rogowaciejąco-torbielowaty guz zębopochodny

Abstract: The authors would like to present a case of a 35 year-old female patient with a collision tumor composed of a keratocystic odontogenic tumor (KCOT) and an inflammatory odontogenic cyst. Samples collected from one area suggested the presence of cysts, whereas the examination of the whole lesion after radical excision showed the presence of KCOT in other areas. Excision of the tumor and curettage of the bone to a depth of about 1 mm were performed. The patient remains under our strict supervision and will undergo surgery should any recurrence of the tumor occur.

Key words: histological analysis, keratocystic odontogenic tumour, surgical treatment