Rola antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

The role of antibiotics in the treatment of acute rhinosinusitis

Teresa Oleniacz

Oddział Otolaryngologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Tel.: (22) 815 70 92

Wpłynęło: 31.05.2016

Zaakceptowano: 20.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016024

Forum Zakażeń 2016;7(3):151–157

Streszczenie: Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (OZZP) jest najczęściej następstwem infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych. Mimo że do rozwoju zakażenia bakteryjnego dochodzi tylko u 5–13% dzieci i 0,5–2% dorosłych, OZZP nadal jest jedną z głównych przyczyn wdrażania antybiotykoterapii. Racjonalna antybiotykoterapia w ostrym zapaleniu zatok przynosowych wymaga różnicowania między infekcją wirusową i bakteryjną oraz znajomości rekomendacji dotyczących zasad terapii przeciwbakteryjnej OZZP. Pozwala to uniknąć nieefektywnego leczenia zwiększającego ryzyko narastania lekooporności bakterii dróg oddechowych.

Słowa kluczowe: amoksycylina, ostre bakteryjne zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, przeziębienie

Abstract: Acute rhinosinusitis (ARS) is the most frequently followed by viral upper respiratory tract infection. Although only about 5–13% of children and 0,5–2% of adults develop bacterial infection, acute rhinosinusitis is still one of the main reason for antibiotic prescription. Rational antibiotic treatment in ARS demands differential diagnosis among viral and bacterial infection and knowledge of recommendations for antibacterial treatment for ARS. It allows to avoid ineffective treatment that increases risk of respiratory bacteria’s resistance.

Key words: acute bacterial rhinosinusitis, acute rhinosinusitis, amoxicillin, common cold