Rola laktoferyny w zakażeniach i zapaleniu

The role of lactoferrin in infections and inflammation

Jolanta Artym | Michał Zimecki

Zakład Terapii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

Jolanta Artym Zakład Terapii Doświadczalnej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk im. L. Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław, Tel.: (71) 370 99 18, Fax: (71) 337 13 82

Wpłynęło: 28.07.2013

Zaakceptowano: 21.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013043

Forum Zakażeń 2013;4(6):329–345

Streszczenie: Działanie przeciwmikrobiologiczne laktoferyny (LF) należy do najwcześniej odkrytych i obecnie najlepiej udokumentowanych właściwości tego białka, potwierdzonych licznymi badaniami laboratoryjnymi i testami klinicznymi. LF jest aktywna wobec wszystkich grup drobnoustrojów: bakterii, grzybów, pierwotniaków chorobotwórczych i wirusów. Mechanizm działania białka wobec trzech pierwszych jest podobny i obejmuje głównie różne sposoby bezpośredniego uszkadzania komórek patogenów oraz blokowania ich interakcji z komórkami gospodarza. Aktywność wobec wirusów polega przede wszystkim na hamowaniu wczesnych etapów zakażenia, czyli adsorpcji i wnikania cząsteczek wirusów do komórek gospodarza. W zwalczaniu wszystkich typów drobnoustrojów duże znaczenie ma pośrednie działanie laktoferyny, aktywujące własne siły obronne ustroju. LF wykazuje synergistyczne działanie z innymi naturalnymi białkami o działaniu przeciwmikrobiologicznym oraz standardowo stosowanymi chemioterapeutykami. Jako produkt naturalny jest całkowicie bezpieczna i może być przyjmowana przez pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia w celach profilaktyki oraz terapii zakażeń i stanów zapalnych. W zbliżającej się dobie poantybiotykowej, laktoferyna może zatem stanowić jeden z alternatywnych elementów terapii zakażeń oraz terapii działających synergistycznie z antybiotykami.

Słowa kluczowe: laktoferyna, sepsa, stan zapalny, zakażenie: bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe, wirusowe

Abstract: Molecular biology techniques are widely used in the diagnosis of this infectious disease by creating a new field of analysis at the molecular level. Molecular diagnostics is based on the analysis of nucleic acids which allows for reliable identification of pathogens, differential diagnosis, epidemiology at the molecular level as well as the rapid determination of drug sensitivity and monitoring the effectiveness of therapy. Such tests are often complementary tool, and are not intended to replace traditional methods commonly used in the diagnosis and differentiation of infectious diseases. It should be noted that in many cases only analysis carried these techniques, which are characterized by high diagnostic sensitivity and specificity could supply reliable results as a basis for further diagnosis and clinical management.

Key words: infectious diseases, molecular diagnostics, PCR