Rola miodu w procesie gojenia ran

The role of honey in the process of wound healing

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 |Mateusz Klimek2 | Ewa Rojczyk3 | Marek Kucharzewski3 | Mateusz Sopata4

1 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4 Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 17.09.2017

Zaakceptowano: 24.11.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017031

Leczenie Ran 2017;14(4):149–156

Streszczenie: Miód był stosowany od najdawniejszych czasów zarówno w celach spożywczych, jak i leczniczych. W okresie ostatnich kilku dekad stał się obiektem badań laboratoryjnych oraz klinicznych i znalazł swoje miejsce w nowoczesnej medycynie. Dowiedziono, że miód ma hamujący wpływ na wiele gatunków bakterii oraz posiada właściwości przeciwutleniające i immunomodulujące. Jest z powodzeniem stosowany w celu przyspieszenia i ułatwienia gojenia ran.

Słowa kluczowe: gojenie, miód, rana

Abstract: Honey has been used as food and medicine since ancient times. During the past few decades, honey was subjected to laboratory and clinical investigations and found its place in modern medicine. It was proven, that honey has an inhibitory effect on many species of bacteria and has antioxidant and immunomodulatory properties. Therefore, it is successfully used to accelerate and facilitate wound healing.

Key words: healing, honey, wound