Rola poloksameru 188 w leczeniu ran

Role of poloxamer 188 in wound healing

Marek Kucharzewski1, 2 | Elżbieta Szkiler3 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska4 | Grzegorz Krasowski5 | Anna Chrapusta6

ORCID*: 0000-0001-7950-679X | 0000-0002-4066-1212 | 0000-0002-2734-4597 | 0000-0003-4216-4022 | 0000-0002-7820-974X

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
2 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
3 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu
4 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
5 Oddział Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia
6 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specialistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej,
Śląski Uniwersytet Medyczny,
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze-Rokitnica,
e-mail: kucharzewski@snlr.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.07.2020

Zaakceptowano: 24.07.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020019

Forum Leczenia Ran 2020;1(3):117–122

Streszczenie: Ważną częścią procesu gojenia rany jest jej oczyszczenie i zmniejszenie obecnego w jej obrębie stanu zapalnego. Do bardzo częstych przyczyn zakłócania procesu gojenia należy zakażenie bakteryjne, znacząco rzutujące na czas jego trwania. W walce z trudno gojącymi się ranami kluczowe jest odpowiednio dobrane skuteczne i nowoczesne leczenie. Prowadzone badania i najnowsze wytyczne w terapii ran podkreślają wskazania do stosowania poliheksametylenu biguanidu (PHMB) – antyseptyku o bardzo dobrej tolerancji tkankowej i szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego w leczeniu m.in. przewlekle zainfekowanych ran. Obecnie duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem związków należących do grupy powierzchniowo czynnych, czyli surfaktantów – np. niejonowy surfaktant poloksamer 188 (P188). Wykazuje on właściwości bakteriobójcze, a dzięki zdolności do formowania i tworzenia hydrożeli możliwe jest jego wykorzystywanie w przemyśle farmaceutycznym jako środka wspomagającego działanie antybiotyków i dostarczanie leków. Jednoczesne wykorzystanie w procesie leczenia niejonowego surfaktantu P188 oraz PHMB podnosi efektywność oczyszczania i skuteczność leczenia ran, przyspieszając ich gojenie.

Słowa kluczowe: biofilm, PHMB, poliheksametylen biguanidu, poloksamer 188, rany przewlekłe, solubilizator, surfaktanty

Abstract: An important part of the wound healing process is to clean the wound and reduce its ongoing inflammation. Among the common reasons that disrupt the healing process is a bacterial infection that significantly affects its duration. For chronic wounds, appropriate and effective treatment is the key. Currently, high hopes are associated with the use of compounds belonging to the group of nonionic surfactants, including poloxamer 188. Because of its antibacterial features and ability to create hydrogels it can be used in the pharmaceutical industry supporting the effect of used antibiotics and help in drug delivery. Conducted research highlights the use of polyhexamethylene biguanide (PHMB), as broad-spectrum antimicrobial antiseptic for the treatment of chronically infected wounds. The simultaneous use of P188 and PHMB during the treatment process increases the efficiency of cleaning infected wounds, accelerating healing and scar formation.

Key words: biofilm, chronic wounds, PHMB, poloxamer 188, polyhexamethylene biguanide, solubilizer, surfactants