Rola tlenu w procesie gojenia ran

Role of oxygene in wound healing

Mateusz Klimek1, Wojciech Szaraniec1, Ewa Rojczyk2, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3, Marek Kucharzewski2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze,Tel.: 32 272 22 01, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 22.07.2017

Zaakceptowano: 15.08.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017018

Leczenie Ran 2017;14(3):103–108

Streszczenie: Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego gojenia ran. Aktywuje on w miejscu zranienia procesy związane z naprawą uszkodzonej tkanki poprzez wpływ na produkcję kolagenu oraz szereg czynników, takich jak między innymi: interleukiny, VEGF, PDGF, endotelina-1 oraz TGF-β. W ostatnich latach opracowano wiele metod terapeutycznych, opartych na podawaniu tlenu i ozonu na rany przewlekłe. Bardzo obiecujące jest wykorzystanie komór hiperbarycznych, mieszanek tlenowo-ozonowych oraz miejscowej tlenoterapii.

Słowa kluczowe: gojenie, ozon, rana, tlen

Abstract: Oxygen is essential for proper wound healing. In the site of injury, it activates processes connected with damaged tissue repair by affecting the production of collagen and a number of factors such as: interleukins, VEGF, PDGF, endothelin-1 and TGF-β. In recent years, many therapeutic methods based on oxygen and ozone application on chronic wounds have been developed. The use of hyperbaric chambers, oxygen-ozone mixtures and local oxygen therapy are very promising.

Key words: healing, oxygen, ozone, wound