Rola wyciągów z żurawiny wielkoowocowej i pietruszki zwyczajnej w leczeniu wspomagającym zakażenia układu moczowego

The role of extract from cranberry and parsley in supporting of the urinary tract infections treatment

Justyna Baraniak

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu Zakład Badania Jakości Produktów Leczniczych i Suplementów Diety w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Tel.: (61) 845 58 00, Fax: (61) 841 78 30

Wpłynęło: 26.09.2013

Zaakceptowano: 25.10.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013043

Forum Zakażeń 2013;4(6):373–377

Streszczenie: Zakażenia układu moczowego (ZUM) są powszechnym schorzeniem, występującym często zwłaszcza u kobiet. Wywoływane są przez mikroorganizmy patogenne, głównie bakterię Escherichia coli. U pacjentów z nawracającymi infekcjami układu moczowego wprowadza się profilaktyczną terapię antybiotykową, która może prowadzić do lekooporności. W związku ze zwiększającą się liczbą szczepów bakteryjnych opornych na leki przeciwbakteryjne – jako alternatywne metody leczenia lub w celach profilaktycznych – coraz częściej stosuje się surowce roślinne i probiotyki. Żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon Aiton, syn. Vaccinium oxycoccus L.) i pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum Mill., syn. Petroselinum sativum Hoffm.) są stosowane w profilaktyce ZUM od wielu lat. Bakterie E. coli posiadają fimbrie, które ułatwiają adhezję komórek bakteryjnych do nabłonka wyściełającego drogi moczowe. W owocach żurawiny znajdują się substancje czynne, takie jak proantocyjanidyny oraz fruktoza, które hamują przyczepianie się bakterii do podłoża oraz kolonizację dróg moczowych. Pietruszka zwyczajna jest stosowana w medycynie tradycyjnej w leczeniu hiperurykemii oraz dny moczanowej. Wykazuje także aktywność antyseptyczną oraz moczopędną.

Słowa kluczowe: E. coli, pietruszka zwyczajna, proantocyjanidyny, zakażenia układu moczowego, żurawina wielkoowocowa

Abstract: Urinary tract infections (UTIs) are very common disorder especially in women. They are caused by microorganisms, mainly by Escherichia coli. In patients with recurrent UTIs antibiotic prophylaxis is recommended but it may lead to drug resistance. That is why the increasing number of uropathogens resistant to antimicrobial agents has stimulated interest in herbal substances and probiotics as alternative treatments or prophylaxis for UTIs. Cranberries (Vaccinium macrocarpon Aiton) and parsley (Petroselinum crispum Mill.) have been used as a prevention of UTIs for many years. E. coli strains have fimbriae that facilitate the adhesion of bacteria to uroepithelial cells in the urinary tract. In cranberry fruits fructose and proanthocyanidins were identified as substances with anti-adhesion activity. Parsley in traditional medicine is used for hyperuricemia and gout. Moreover, Petroselinum crispum demonstrates antiseptic and diuretic activity.

Key words: cranberry, E. coli, parsley, proanthocyanidins, urinary tract infections