Ropień tarczycy o etiologii Salmonella enteritidis w przebiegu nieleczonego wola guzowatego

Thyroid abscess of Salmonella enteritidis in the course of untreated nodular goiter

Katarzyna Suszkiewicz-Kiliańczyk1 | Jadwiga Snarska 1, 2 | Maciej Michalak3 | Artur Zalewski1

ORCID*: 0000-0003-2508-2885 | 0000-0002-3012-1933 | 0000-0001-5392-7158 | 0000-0001-7426-2722

1 SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
2 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3 Zakład Diagnostyki Obrazowej SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Jadwiga Snarska Klinika Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, e-mail: jadwiga.snarska@uwm.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 30.01.2019

Zaakceptowano: 15.02.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019004

Forum Zakażeń 2019;10(1):57–60

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek 83-letniej pacjentki przewlekle leczonej kortykosteroidami, u której rozpoznano ropień tarczycy o etiologii Salmonella enteritidis. Ropień tarczycy jest bardzo rzadką chorobą występującą w przebiegu wola guzowatego. W przebiegu tego schorzenia często obserwuje się natomiast inne nieswoiste stany zapalne. Zdiagnozowany u chorej ropień narządowy najprawdopodobniej miał źródło krwiopochodne, gdyż wcześniej – przed czterema miesiącami – u pacjentki wystąpiła sepsa o podłożu S. enteritidis. Zastosowana antybiotykoterapia celowana oraz drenaż zmiany ropnej wykazały skuteczność w leczeniu. Pacjentka w stanie ogólnym i miejscowym dobrym została wypisana ze szpitala do domu.

Słowa kluczowe: gruczoł tarczowy, ropień, ropne zapalenie tarczycy, Salmonella enteritidis, wole guzkowe

Abstract: This paper presents the case of an 83-year-old female patient, on long-term treatment with corticosteroids, diagnosed with Salmonella enteritidis thyroid abscess. Thyroid abscess is a very rare condition that develops secondary to nodular goiter. Various non-specific inflammatory conditions may frequently develop in the course of nodular goiter other than abscess. The described abscess involving the thyroid gland was most likely hematogenous, since four months earlier the patient had sepsis caused by S. enteritidis. Targeted antibiotic therapy and abscess drainage proved therapeutically effective. The patient was discharged in good condition.

Key words: abscess, nodular goiter, Salmonella enteritidis, suppurative thyroiditis, thyroid gland