Rozpoznanie niedożywienia wśród pacjentów z ranami przewlekłymi

Diagnosis of malnutrition in patients with chronic wounds

Katarzyna Tarara1, 2 | Grzegorz Krasowski1, 2

ORCID*: 0000-0002-3264-4973 | 0000-0003-4216-4022

1 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
2 Nutrikon Sp. z o.o. w Opolu

Grzegorz Krasowski Oddział Chirurgii Ogólnej, Krapkowickie Centrum Zdrowia, os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, e-mail: g.krasowski@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.05.2020

Zaakceptowano: 15.05.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020015

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):69–73

Streszczenie: Niedożywienie stanowi ważny i niedoceniany problem, dotyczący nie tylko pacjentów z chorobą nowotworową, lecz także po rozległych urazach, przebywających w OIT, starszych, z chorobami psychicznymi, z przewlekłym bólem i ograniczeniami ruchowymi, a także w przebiegu rany przewlekłej. Rozpoznanie i skuteczne leczenie niedożywienia pozwala na skrócenie czasu leczenia ran przewlekłych, zmniejszenie kosztów terapii czy negatywnych skutków izolacji społecznej pacjentów. Konsensus GLIM pozwala na globalne, szybkie i proste postawienie rozpoznania w oparciu o kryteria fenotypowe i etiologiczne, a także dobór odpowiedniej interwencji żywieniowej.

Słowa kluczowe: GLIM, niedożywienie, NRS 2000, SGA

Abstract: Malnutrition is an important and underestimated issue which affects not only patients suffering from cancer, but also those with extensive injuries, who were hospitalized in the ICU, the elderly, with mental illness, chronic pain and mobility limitations and those with chronic wounds. Proper diagnosis and effective treatment of malnutrition shortens hospitalization time, reduces the cost of treatment and the negative effects of social isolation of patients. The GLIM consensus allows for a global, quick and simple diagnosis based on phenotypic and etiological criteria, as well as selection of an appropriate nutritional intervention.

Key words: GLIM, malnutrition, NRS 2000, SGA