Ryzyko wystąpienia paraplegii i niewydolności nerek u pacjenta po operacji aorty piersiowo-brzusznej – opis przypadku

Risk of paraplegia and renal failure in patients post thoracoabdominal surgery – a case study

Sabina Krupa | Kazimierz Widenka

Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

SABINA KRUPA Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, Tel.: 17 866 48 18, e-mail: sabinakrupa@o2.pl

Wpłynęło: 22.08.2017

Zaakceptowano: 12.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017022

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(3):175–178

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjenta poddanego zabiegowi wymiany aorty piersiowo-brzusznej, narażonego na wystąpienie paraplegii. Chory przeszedł w przeszłości wymianę aorty wstępującej z powodu ostrego rozwarstwienia (2009 rok), a także wymianę łuku aorty typu frozen elephant trunk (2016 rok).

Słowa kluczowe: niewydolność nerek, paraplegia, wymiana aorty

Abstract:

The Authors describe the case of a patient subjected to surgery of the thoracoabdominal aorta with a high risk of paraplegia. The patient referred in this article had undergone aortic exchange surgery in the past due to acute aortic dissection (2009’) and also aortic arch replacement with the frozen elephant trunk technique (2016’).

Key words: paraplegia, renal failure, replacement of the aorta