Serotyp 1 Streptococcus pneumoniae – co wiemy o bakterii i wywoływanych przez nią zakażeniach

Streptococcus pneumoniae serotype 1 – what is known about this serotype and the infections it causes

Leszek Szenborn | Agnieszka Matkowska-Kocjan

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Leszek Szenborn Katedra i Klinika Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. O. Bujwida 44, 50-345 Wrocław, Tel.: (71) 770 31 50, Fax: (71) 770 31 52

Wpłynęło: 25.02.2013

Zaakceptowano: 11.03.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013016

Forum Zakażeń 2013;4(1):59–64

Streszczenie: Pneumokoki wywołują rocznie około 15 milionów zachorowań na całym świecie. Dotąd opisano 94 serotypy pneumokoków. Jednym z najwcześniej opisanych jest serotyp 1 (SP1), który wyróżnia się spośród innych niezwykłymi właściwościami mikrobiologicznymi i epidemiologicznymi. SP1 jest jedną z najczęstszych przyczyn inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) na świecie. Choć nosicielstwo serotypu 1 jest rzadko stwierdzane, to szczep ten potrafi wywoływać epidemie IChP, a także bakteriemię, ropniaki opłucnej oraz pierwotne zapalenie otrzewnej. W krajach afrykańskich serotyp ten przyczynia się do epidemii zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. W pracy przedstawiono przegląd informacji dotyczących serotypu 1 dwoinki zapalenia płuc: jego epidemiologię, cechy charakterystyczne, odrębności w porównaniu z innymi serotypami pneumokoków oraz możliwości zapobiegania IChP wywołanej przez SP1.
 
 
Słowa kluczowe: inwazyjna choroba pneumokokowa, pneumokoki, serotyp 1 Streptococcus pneumoniae, szczepienia przeciw pneumokokom
Abstract: It is estimated that about 15 million episodes of serious pneumococcal disease occur worldwide every year. Until now 94 serotypes of Streptococcus pneumoniae have been described. One of the first described was serotype 1 (SP1) which stands out among other serotypes with unusual microbiological and epidemiological features. SP1 is one of the most common causes of invasive pneumococcal disease (IPD) worldwide. Although the carriage of SP1 is rare, this serotype may cause epidemic outbreaks of IPD, especially bacteriemia, pyothorax and primary peritonitis. In African countries SP1 is a serious cause of meningitis epidemics. The most important information concerning SP1 was presented in this paper: epidemiology, characteristic features, the differences in comparison with other serotypes and the possibilities of prevention against IPD caused by SP1.
 
Key words: invasive pneumococcal disease, pneumococcal vaccinations, pneumococci, Streptococcus pneumoniae serotype 1