Skin reducing mastectomy and direct-to-implant breast reconstruction with an absorbable mesh: a case report of a novel approach

Mastektomia z redukcją skóry oraz jednoczasowa rekonstrukcja piersi z wykorzystaniem implantu i wchłanialnej siatki: opis przypadku z zastosowaniem nowatorskiej metody

Klaudia Libondi1 | Guido Libondi2 | Wojciech Wysocki2–5 | Anna Chrapusta1

ORCID*: 0000-0001-5885-367X | 0000-0003-2201-6380 | 0000-0002-9528-3220 | 0000-0002-7820-974X

1 Malopolska Burn and Plastic Surgery Center, Rydygier Hospital, Krakow
2 Department of General, Vascular  and Oncological Surgery, 5th Military Research Hospital and Polyclinic, Krakow
3 Department of General Oncological and Vascular Surgery, 5th Military Clinical Hospital in Kraków
4 Chair of Surgery, Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
5 National Institute of Oncology, Maria Skłodowska-Curie Memorial, Scientific Editorial Office

Klaudia Libondi Malopolska Burn and Plastic Surgery Center, Rydygier Hospital,
1 Złotej Jesieni Str., PL-31826 Krakow,
e-mail: k.libondi@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Received: 09.07.2020

Accepted: 20.08.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2020008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2020;8(3):57–61

Abstract: This paper presents a modification of breast reconstruction after skin reducing mastectomy using a one-step direct-to-implant method and replacing the typically used acellular dermal matrix (ADM) with a synthetic absorbable polyglactin mesh. The authors describe the treatment process of a 52-year-old female patient with class III obesity and IV-degree breast ptosis, who was diagnosed with multifocal invasive ductal carcinoma of the left breast. After an interdisciplinary team meeting, the patient was qualified for neoadjuvant chemotherapy and for mastectomy of the affected breast with immediate implant-based reconstruction. Skin-reducing mastectomy had been done according to the Wise-pattern technique. The prepectoral implant breast pocket had been performed by suturing the inferior dermal flap with a polyglactin 910 Vicryl® mesh and was filled with a highly cohesive anatomically shaped breast 490 cc implant. When mastectomy of a large breast is performed, the breast skin envelope is spared and reduced with a modification of the breast mastopexy/reduction skin incision pattern. Next, the large breast implant used to fill the skin envelope is stabilized on the chest wall preserving the pectoralis major muscle by using an inferior dermal flap inferiorly and an allogenic material superiorly. The innovation of the presented procedure is the combination and extension of indications of the direct-to-implant (DTI) breast reconstruction concept with the prepectoral reconstruction concept in an obese patient with large breast modifying the implant pocket by using an absorbable mesh. Replacing the ADM with a Vicryl® mesh in prepectoral DTI breast reconstruction allows for a reduction of costs which increases the availability of the method, however further long-term observations are needed. On follow up, the patient was very satisfied with the aesthetic results. If good results of surgery are maintained on follow-ups, the presented modification may be a precious surgical option in a population with a constantly growing number of obese patients.

Key words: ADM, breast deformity, breast implant, mammaplasty, Vicryl® mesh

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono modyfikację zabiegu rekonstrukcyjnego po mastektomii z redukcją skóry przy pomocy jednoczasowej implantacji, zastępując siatkę ADM (bezkomórkową macierz pochodzenia dermalnego) syntetyczną wchłanialną siatką z poliglaktyny. W poniższej pracy zaprezentowano przypadek 52-letniej pacjentki z otyłością stopnia III oraz ptozą piersi IV stopnia, u której zdiagnozowano wieloogniskowego inwazyjnego raka przewodowego piersi lewej. Decyzją wielospecjalistycznego konsylium kobietę zakwalifikowano do neoadjuwantowej chemioterapii oraz mastektomii piersi lewej z jednoczasową rekonstrukcją z wykorzystaniem implantu. Mastektomię z redukcją skóry przeprowadzono zgodnie z techniką Wise pattern. Kieszeń nad mięśniem piersiowym większym została wykonana poprzez zszycie deepitelializowanego płata dermalnego z siatką z poliglaktyny 910 Vicryl®, którą następnie wypełniono wysoce spoistym anatomicznym implantem 490 cc. Koperta tkankowa w przypadku dużej piersi została oszczędzona i zredukowana poprzez modyfikację wzorca cięcia skórnego dla mastopleksji/redukcji, a implant piersiowy o powiększonym rozmiarze użyty do wypełnienia koperty skórnej i ustabilizowany na ścianie klatki piersiowej, oszczędzając mięsień piersiowy większy, używając deepitelializowanego płata dermalnego od dołu oraz allogenicznego materiału od góry. Innowacyjnym rozwiązaniem w przedstawionym zabiegu jest połączenie i poszerzenie wskazań do jednoczasowej rekonstrukcji piersi przy pomocy implantu z prepektoralną koncepcją rekonstrukcji u pacjentki otyłej z dużymi piersiami, modyfikując kopertę skórną przy pomocy wchłanialnej siatki. Zastąpienie ADM siatką z poliglaktyny w prepektoralnej rekonstrukcji piersi pozwala na redukcję kosztów, co zwiększa dostępność metody, jednak wymaga ona dalszych obserwacji klinicznych. Podczas badania kontrolnego chora wyraziła zadowolenie z efektów estetycznych operacji. W przypadku utrzymania się zadowalającego efektu podczas kolejnych wizyt kontrolnych, zaprezentowana w niniejszej pracy modyfikacja zabiegu może okazać się przydatną opcją leczniczą w coraz liczniejszej populacji pacjentów otyłych.

Słowa kluczowe: ADM, deformacja piersi, implant piersi, mammoplastyka, siatka Vicryl®