Skuteczność mykafunginy w empirycznej, wyprzedzającej i celowanej terapii inwazyjnej choroby grzybiczej u dzieci z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Jan Styczyński1, Krzysztof Czyżewski1, Patrycja Zalas-Więcek2, Olga Gryniewicz-Kwiatkowska3, Aneta Czajńska-Deptuła3, Elwira Kulicka3, Bożenna Dembowska-Bagińska3, Katarzyna Semczuk4, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat4, Anna Szmydki-Baran5, Łukasz Hutnik5, Michał Matysiak5, Liliana Chełmecka-Wiktorczyk6, Walentyna Balwierz6, Joanna Klepacka7, Renata Tomaszewska8, Tomasz Szczepański8, Olga Zając-Spychała9, Jacek Wachowiak9, Ninela Irga-Jaworska10, Ewa Bień10, Elżbieta Drożyńska10, Marcin Płonowski11, Maryna Krawczuk-Rybak11, Tomasz Ociepa12, Magdalena Bartnik12, Paweł Wawryków12, Filip Pierlejewski13, Wojciech Młynarski13, Zuzanna Gamrot-Pyka14, Mariola Woszczyk14, Zofia Małas15, Wanda Badowska15, Agnieszka Urbanek-Dądela16, Grażyna Karolczyk16, Weronika Stolpa17, Grażyna Sobol-Milejska17, Agnieszka Zaucha-Prażmo18, Jerzy Kowalczyk18, Jolanta Goździk19, 20, Jowita Frączkiewicz21, Małgorzata Salamonowicz21, Ewa Gorczyńska21, Krzysztof Kałwak21, Alicja Chybicka21, Eugenia Gospodarek-Komkowska2, Monika Pogorzała1, Mariusz Wysocki1

1 Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy
3 Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
4 Zakład Mikrobiologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
5 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6 Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
7 Zakład Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
8 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
9 Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
10 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
11 Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
12 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
13 Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
14 Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego
15 Oddział Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
16 Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej II Kliniki Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach
17 Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Kliniki Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
18 Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
19 Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
20 Katedra Immunologii i Transplantologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
21 Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości występowania inwazyjnej choroby grzybiczej (ang. invasive fungal disease – IFD) wśród dzieci poddawanych chemioterapii z powodu chorób nowotworowych (ang. pediatric hemato-oncology and oncology – PHO) oraz po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplantation – HSCT). Konsekwencjami są wysoka śmiertelność oraz wysokie koszty leczenia. Bardzo dobra skuteczność terapii przeciwgrzybiczej jest więc ważnym elementem terapii wspomagającej podstawowe leczenie przeciwnowotworowe lub poprzeszczepowe.