Skuteczny debridement z zastosowaniem UrgoClean® u pacjentki z owrzodzeniem podudzia powstałym po leczeniu raka płaskonabłonkowego skóry ze współistniejącą przewlekłą niewydolnością żylną

Dorota Mehrholz, Michał Sobjanek, Martyna Sławińska, Joanna Dawicka, Wioletta Barańska-Rybak

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Pacjentka (lat 90) zgłosiła się do Oddziału Dermatologii w celu leczenia owrzodzenia o powierzchni 2 cm z towarzyszącymi zmianami rumieniowo-złuszczającymi, zlokalizowanymi na przedniej części podudzia lewego. Wykwity o charakterze wyprysku utrzymywały się od 10 lat, natomiast niewielkie, niegojące się owrzodzenie obecne było od 5 lat. Pacjentka zgłaszała świąd podudzia lewego. Ponadto chora była obciążona: przewlekłą niewydolnością serca z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą niewydolnością żylną w stadium C4 (obecne obrzęki, wyprysk oraz lipodermatoskleroza). Kobieta przeszła również mastektomię prawostronną z powodu raka sutka.