Sprawozdanie z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

17–19 września 2015 roku, Mikołajki

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(3):149–152