Śródoperacyjne jatrogenne oparzenie termiczne twarzy

Intraoperative iatrogenic thermal face burn

Łukasz Łaziński | Kaja Kaczyńska | Andrzej Krajewski

ORCID: 0000-0002-9862-8570 | 0000-0002-9728-0672 | 0000-0002-2485-2115

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

Łukasz Łaziński
Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej,
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice,
e-mail: lazinski.lukasz@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.10.2021

Zaakceptowano: 27.10.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021008

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(2):53–56

Streszczenie: 70-letnia pacjentka została przeniesiona do Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń w Gryficach z Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Powodem przekazania było oparzenie termiczne twarzy, głównie III stopnia, powstałe w wyniku zapłonu tlenowej kaniuli donosowej i obłożenia chirurgicznego podczas zabiegu chirurgicznego Mohsa. W trakcie hospitalizacji pacjentka była leczona zachowawczo w celu uniknięcia okaleczającego zabiegu nekrektomii. Uzyskano pozytywny efekt gojenia rany oparzeniowej bez interwencji chirurgicznej. Rany oparzeniowe w obrębie twarzy wykazują duży potencjał samoistnego gojenia. Z tego względu kwalifikacja do zabiegu nekrektomii w tym obszarze powinna być szczególnie ostrożna.

Słowa kluczowe: elektrokoagulacja, oparzenie, pożar, twarz, zabieg Mohsa

Abstract: A 70-year-old female patient was transferred from the Oncological Surgery Clinic to the West Pomeranian Centre for Severe Burns and Plastic Surgery in Gryfice (Poland). The patient suffered from a thermal face burn, mainly of the 3rd degree, that was caused by ignition of a nasal oxygen cannula and surgical drapes during Mohs surgery. Conservative treatment was implemented in order to avoid a mutilating necrectomy. Positive wound healing effect was achieved without surgical intervention. Face burns have high self-healing potential, therefore it is essential to suitably qualify patients for necrectomy in this area.

Key words: burn, electrocautery, face, fire, Mohs surgery