Stanowisko Stowarzyszeń Pielęgniarskich w Polsce na spotkaniu w Krakowie w dniu 13.06.2014 roku podczas XII Kongresu Pielęgniarek Polskich

The nurse’s role in the therapeutic process of patients treate in the intensive care unit