Stanowisko w sprawie postępowania w ramach leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2

Grupa Robocza ds. Praktyki Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Marek Kucharzewski | Marzenna Bartoszewicz | Tomasz Banasiewicz | Grzegorz Oszkinis | Elżbieta Szkiler | Zuzanna Konrady | Anna Mirosz | Grzegorz Krasowski | Bogumiła Aziewicz-Gabis

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):1–10