Stanowisko zarządu głównego polskiego towarzystwa pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki z dnia 24 czerwca 2017

w sprawie: nieuprawnionego delegowania pielęgniarek anestezjologicznych do samodzielnego nadzorowania pacjenta podczas znieczulenia, wypełniania dokumentacji lekarskiej przebiegu znieczulenia oraz podawania leków w czasie znieczulenia miejscowego na zlecenie chirurga

Paweł Witt, Małgorzata Jadczak

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2017;3(2):53–54