Substytuty skóry stosowane u chorych z urazem termicznym w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Skin substitutes used in treating patients with thermal injuries at the Dr Stanislaw Sakiel Centre for Burn Treatment in Siemianowice Slaskie

Wojciech Łabuś1, 2 | Agnieszka Klama-Baryła1, 3 | Diana Kitala1, 3 | Małgorzata Kraut1 | Michał Szapski1 |Mariusz Maj1 | Mariusz Nowak1 | Piotr Wróblewski1 | Justyna Glik1, 2 | Wojciech Smętek1 | Marek Kucharzewski1, 4

ORCID*: 0000-0003-2108-9270 | 0000-0001-6631-1387 | 0000-0003-0573-0507 | 0000-0002-8523-8477 | 0000-0002-5586-0812 | 0000-0001-5522-4499 | 0000-0001-8286-4379 | 0000-0001-7871-700X | 0000-0001-9409-0569 | 0000-0001-5359-1818 | 0000-0001-7950-679X

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
3 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
4 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wojciech Łabuś Centrum Leczenia Oparzeń im. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, e-mail: wojciech.labus@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.08.2018

Zaakceptowano: 30.08.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018009

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):45–50

Streszczenie: Rozlegle i głęboko oparzeni pacjenci z niedostatkiem zdrowej, nieuszkodzonej skóry (pola dawcze), którą można wykorzystać jako przeszczep autologiczny, wymagają alternatywnych metod terapeutycznych. Metody te mogą opierać się na wykorzystaniu naturalnych lub syntetycznych substytutów skóry, do których należy zaliczyć: allogeniczną biostatyczną skórę ludzką, allogeniczną biostatyczną owodnię ludzką, hodowane in vitro komórki skóry (fibroblasty i keratynocyty), pozbawioną komórek matrycę ludzkiej skóry właściwej oraz komercyjnie dostępne, syntetyczne substytuty skóry, takie jak Suprathel® czy Biobrane®. Zaprezentowane substytuty skóry dostarczają wielu możliwości leczenia ran oparzeniowych i stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych metod.

Słowa kluczowe: ADM, allogeniczna biostatyczna owodnia ludzka, allogeniczna biostatyczna skóra ludzka, Biobrane®, hodowane in vitro komórki skóry, oparzenia, substytuty skóry, Suprathel®

Abstract: Extensively and deeply burned patients with a shortage of healthy, intact own skin (donor sites) that could be used as an autologous skin transplant require alternative therapeutic methods. These methods may be based on the use of natural or synthetic skin substitutes, which may include: human allogeneic biostatic skin, human allogeneic biostatic amnion, in vitro cultured skin cells (fibroblasts and keratinocytes), acellular dermal matrix (ADM) and commercially available synthetic skin substitutes such as Suprathel® or Biobrane®. Natural and synthetic skin substitutes are a rational supplement to traditional burn treatment.

Key words: ADM, Biobrane®, burns, human allogeneic biostatic amnion graft, human allogeneic biostatic skin graft, in vitro cultured skin, skin substitutes, Suprathel®