Sygnalizacja wapniowa w gojeniu ran

Calcium signaling in wound healing

Ewa Rojczyk-Gołębiewska1 | Marek Kucharzewski2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3 | Artur Pałasz1

1 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy

3 Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Czeladź PZZOZ w Będzinie

⇒ Ewa Rojczyk-Gołębiewska, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, Tel./Fax: (32) 252 65 74

Wpłynęło: 13.08.2013

Zaakceptowano: 09.09.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013011

Leczenie Ran 2013;10(3):65–70

Streszczenie: Trudności związane z leczeniem ran stanowią poważny problem kliniczny. Istotną rolę w procesie naprawy uszkodzonych tkanek odgrywają jony wapnia, działające we wszystkich etapach procesu gojenia. Zrozumienie mechanizmów udziału tego pierwiastka w poszczególnych fazach gojenia może pomóc w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych leczenia ran.

Słowa kluczowe: gojenie | rany | wapń

Abstract: Nowadays, difficulties in wound treatment constitute for the major clinical problem. Calcium ions plays significant role in damaged tissues repair, acting on all wound healing process stages. Understanding mechanisms of contribution of this element to particular phases of healing may result in new therapeutical wound treatment strategies development.

Key words: calcium | healing | wounds