Sympozjum „Nowe aspekty użycia aminoglikozydów w leczeniu zakażeń”

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Streszczenia zgłoszone do 11.12.2014 r.