System infuzyjny – zamknięty czy otwarty?

Open or closed infusion system

Anna Zdun1, 2 | Małgorzata Jadczak1, 3 | Paweł Witt1, 4

1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
2 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
3 Klinika Traumatologii, Neurotraumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Okulistyki Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
4 Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Anna Zdun Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Wpłynęło: 01.03.2016

Zaakceptowano: 30.03.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016007

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(1):7–11

Streszczenie:

O bezpiecznej terapii infuzyjnej powiedziano i napisano już wiele. Nadal jednak pozostają zagadnienia, odnośnie których pojawiają się wątpliwości. Należy pamiętać, że na bezpieczeństwo infuzji składa się cały system elementów pozwalających na prawidłowe postępowanie, które ma zapobiec jatrogennym zakażeniom. Myśląc o infuzji, ma się na myśli przede wszystkim aparat do przetoczeń i wybrany płyn infuzyjny, stanowiące dwa kluczowe elementy procesu. Ale już nawet w tym zakresie wiele wątpliwości wzbudza sposób postępowania z aparatem do przetoczeń. Czym jest otwarty i zamknięty system infuzji? Należy używać odpowietrznika aparatu czy nie? Czy ma to wpływ na bezpieczeństwo infuzji? Czy tą drogą można wprowadzić zakażenie? A jeśli konieczne jest odpowietrzenie opakowania? Bardzo wiele pytań, czy znamy na nie odpowiedzi? Niniejsza praca stanowi próbę odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości oraz wskazania prawidłowej drogi postępowania, w oparciu o przegląd piśmiennictwa dotyczącego tej problematyki.

Słowa kluczowe: bezpieczna terapia infuzyjna, zakażenie, zamknięty system infuzyjny

Abstract:

Safety of the infusion therapy has been intensively discussed in the literature during past years. However, some issues remain unsolved. It should be remembered that the safety of infusion is a complex system containing various elements and is designed to guide the right management that prevents iatrogenic infections. While speaking about the infusion, we usually think about the infusion device and the infusion fluid, both of which are the key elements of the process. Even this short statement brings some controversies regarding the management of the infusion device. What are the open and closed infusion systems? Whether to use the deaerator? Does it influence the safety of the infusion? Is this a possible source of infection? How to perform the deaeration of solution? There are many questions arising, but do we really know answers to them? Below, we will try to answer those questions and recommend the right way of infusion management basing on the current literature on the field.

Key words: closed infusion system, infection, safe infusion therapy