Detailed rules for dealing with medical waste following the amendment of the waste act and executive regulations to the act

Anna Ziółko

Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: 22 851 52 05, Fax: 22 331 15 64, e-mail: a.ziolko@nil.gov.pl

Wpłynęło: 13.11.2017

Zaakceptowano: 04.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017064

Forum Zakażeń 2017;8(6):469–474

STRESZCZENIE: 24 listopada 2017 roku weszło w życie kolejne rozporządzenie o odpadach medycznych. Ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy powodują pewne wątpliwości w zakresie ich interpretacji, dlatego w niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: czy można autoklawować medyczne odpady zakaźne, czy w szpitalach występują odpady zaliczane do grupy wysoce zakaźnych odpadów medycznych oraz jak oznakować pojemnik na odpady medyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: kategorie odpadów medycznych, odpady medyczne, unieszkodliwianie odpadów medycznych

ABSTRACT: From November 24, 2017, another medical waste regulation act is in force. Since current legislation raises doubts regarding their interpretation, the publication answers the most frequently asked questions, such as: can we autoclave infectious medical waste, can highly infectious medical waste be found in our hospitals, how should a medical waste container
be labeled.

KEY WORDS: medical waste, medical waste categories nosocomial, processes of destroying medical waste

Udostępnij

Evereth Publishing