Szczepionki przeciwko grypie – rodzaje, bezpieczeństwo i skuteczność

Vaccines against influenza – types, safety and effectiveness

Aneta Nitsch-Osuch | Anna M. Jagielska

ORCID*: 0000-0002-2622-7348 | 0000-0003-0285-7385

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Aneta Nitsch-Osuch Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa, Tel./Fax: 22 621 52 56, e-mail: anitsch@wum.edu.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 04.02.2019

Zaakceptowano: 19.02.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019006

Forum Zakażeń 2019;10(1):31–35

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy dotyczącego aktualnie dostępnych w Polsce szczepionek przeciwko grypie, zgodnego z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i polskich ekspertów, oraz danych na temat ich immunogenności i bezpieczeństwa na podstawie wyników badań naukowych, a także opublikowanych wytycznych. Obecnie przeciw grypie rekomendowane jest stosowanie szczepionki tetrawalentnej – ze względu na uzyskiwanie w porównaniu do szczepionki trójwalentnej szerszej ochrony przed zachorowaniem i podobnego profilu bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: przeciwwskazania do szczepień, skuteczność szczepień, szczepionki przeciwko grypie

Abstract: The aim of the article is to present influenza vaccines currently available in Poland in accordance with the recommendations of the World Health Organization and Polish experts, as well as data concerning their immunogenicity and safety based on results of scientific research and published guidelines. Currently, it is recommended to use the tetravalent influenza vaccine due to its broader protection against the disease and a similar safety profile compared to the trivalent vaccine.

Key words: influenza vaccines, vaccine contraindications, vaccine effectiveness