Szpitale i lekarze armii Cesarstwa Rzymskiego

The hospitals and physicians in ancient roman army 

Marek Kucharzewski1 | Robert Kokot2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3 | Andrzej Kuropatnicki4, 5

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

2 Oddział Ortopedii Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach

3 Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Czeladź PZZOZ w Będzinie

4 Katedra Historii i Kultury Euroamerykańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

5 Studium Języków Obcych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

⇒ MAREK KUCHARZEWSKI Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 25.06.2014

Zaakceptowano: 28.07.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014012

LECZENIE RAN 2014;11(2):85–90

STRESZCZENIE: Począwszy od czasów Starożytnego Rzymu aż do czasów współczesnych, wojna zawsze odgrywała bardzo dużą rolę w rozwoju medycyny. To ona przyczyniła się do powstania szpitali (valetudinarium), które początkowo były przeznaczone dla legionistów, a później również dla niewolników i plebsu. W pracy Autorzy przedstawili proces powstawania placówek szpitali wojskowych oraz sylwetki lekarzy rzymskich.

SŁOWA KLUCZOWE: lekarz, starożytny Rzym, szpital wojskowy

ABSTRACT: As it happens nowadays, also in the times of ancient Rome, war has always been a flywheel of the development of medicine. It led to the formation of valetudinarium, hospitals predominantly for legionaries but later also for slaves and the plebs. It was described the formation of Roman army hospitals and present Roman physicians.

KEY WORDS: ancient Rome, physician, valetudinarium