Patomechanizm uszkodzeń wątroby wskutek zakażeń HCV

Stworzenie modelu mysiego HIL, zawierającego wszczepione hepatocyty ludzkie, umożliwia obserwację molekularną zakażenia HCV (ang. hepatitis C virus, wirus zapalenia wątroby typu C) oraz HCV-specyficznej odpowiedzi immunologicznej wraz ze zmianami patologicznymi w wątrobie. Kluczową rolę w patofizjologii włóknienia i marskości wątroby wydaje się odgrywać dysregulacja procesów śmierci i regeneracji hepatocytów. W pracy przedstawiono rolę czynników warunkujących procesy apoptozy i regeneracji w wątrobie.

Evereth Publishing
Right Menu Icon