Refleksyjna mikroskopia konfokalna – nowa metoda diagnostyczna

Refleksyjna mikroskopia konfokalna (ang. reflectance confocal microscopy – RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyczna umożliwiająca wizualizację w czasie rzeczywistym naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej in vivo z niemal histologiczną dokładnością. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę RCM z uwzględnieniem zalet i ograniczeń oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania. Zaprezentowano zakres wskazań dermatologicznych do wykorzystywania urządzenia do refleksyjnej mikroskopii konfokalnej oraz historię jego powstania.

Evereth Publishing
Right Menu Icon