Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny

Proces leczenia jest rozbudowanym ciągiem różnych czynności podejmowanych przez uczestniczące w nim podmioty, wśród których zasadniczą rolę odgrywa lekarz. Błąd lekarza – niezależnie od tego czy jest zawiniony czy też nie – może powodować następstwa, których przesłanki mogą wyczerpywać znamiona czynu zabronionego. W dobie nowoczesnych technologii medycznych, rosnącej świadomości pacjentów oraz coraz większej liczby procesów medycznych szczególnego znaczenia nabiera kwestia znajomości zasad odpowiedzialności karnej lekarzy.

Evereth Publishing
Right Menu Icon