Konferencja Oparzenia 2016

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, która odbędzie się w dniach 6–8 października 2016 roku w Zakopanem. Miejscem obrad będzie ponownie malowniczo położony Hotel...

„Leczenie Ran” w nowej ocenie MNiSzW

Z wielką radością i satysfakcją zawiadamiamy, że zgodnie z aktualną oceną czasopism naukowych MNiSzW, opublikowaną w dniu 17 grudnia 2013, kwartalnik „Leczenie Ran” odnotował wzrost w ocenie merytorycznej o 1 punkt, uzyskując sumaryczną ocenę 5 punktów za publikację...

Prof. Arkadiusz Jawień nowym członkiem Rady EWMA

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że na tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA) w Kopenhadze Pan Profesor Arkadiusz Jawień został wybrany do Rady EWMA (EWMA  Council)  jako przedstawiciel organizacji współpracujących. Profesor...

Granuflex® Extra Thin w leczeniu blizn – doświadczenia własne

Gojenie ran jest ściśle związane z procesem fizjologicznym, którego efektem jest powstawanie blizny. Wielkość blizny zależy od wielu czynników, w tym od powierzchni i głębokości ubytku tkanek. W zależności od wieku, rasy, lokalizacji i typu rany oraz obecności napięcia tkanek, blizna może mieć różnie nasiloną tendencję do przerastania. Problem ten jest szczególnie ważny u oparzonych dzieci, u których wraz ze wzrostem nasilają się przykurcze pooparzeniowe. Różnie nasilone ryzyko przerastania blizn jest motywem prowadzenia intensywnej profilaktyki. Osiągnięcie pożądanego efektu jest trudne, stąd tak wiele stosowanych metod leczenia, jak maści złuszczające, żele sylikonowe, ubrania uciskowe, lasery, krioterapia, steroidy i inne. Od 2004 roku autorzy stosują metodę ucisku i mechanicznego unieruchamiania brzegów rany poprzez nietypowe zastosowanie opatrunku Granuflex® Extra Thin. Do niniejszego opracowania wybrano grupę 50 pacjentów z bliznami okolicy podżuchwowej, szyi, górnej części klatki piersiowej i barku, z powodu ograniczonej możliwości stosowania wydajnego ucisku przy użyciu metod tradycyjnych. Grupa ta obejmuje 32 dzieci i 18 dorosłych z bliznami pooparzeniowymi i pooperacyjnymi. U 45 pacjentów z cyklem 5−6-dniowej aplikacji z jednodniową przerwą uzyskano zadowalający efekt. Średni czas leczenia blizn pooparzeniowych wynosił 18,6 miesiąca, a blizn pooperacyjnych − 14,2 miesiąca. Oprócz efektu terapeutycznego, metoda przynosi korzyści w formie znacznego wydłużenia czasu pomiędzy czynnościami pielęgnacyjnymi, łatwości w pielęgnacji, dobrej tolerancji niezależnie od wieku, obniżenia kosztów leczenia. Leczenie blizn z użyciem opatrunku Granuflex® Extra Thin wydaje się być korzystną alternatywą dla metod tradycyjnych.

Evereth Publishing
Right Menu Icon