Zasady i techniki szycia nerwów obwodowych

Przerwanie ciągłości nerwu obwodowego wiąże się z zaburzeniem czucia, ruchu lub z wystąpieniem obydwu tych dysfunkcji. Odpowiednio wcześnie podjęta próba rekonstrukcji nerwu daje pacjentowi szansę na przynajmniej częściową redukcję zaburzenia. W pierwotnej rekonstrukcji nerwu obwodowego najczęściej stosowany jest szew epineuralny. Możemy również odtworzyć ciągłość poszczególnych pęczków, zakładając szew perineuralny. Założeniem szycia międzypęczkowego (interfascicularnego) jest łączenie pęczków na różnym poziomie, w celu uniknięcia płaszczyznowej blizny w miejscu łączenia przeciętych pęczków. W przypadku ubytków lub blizn pourazowych brakującą część nerwu możemy odtworzyć przeszczepem nerwu. Powiększone pole operacyjne, narzędzia i szwy mikrochirurgiczne to niezbędne zaplecze w rekonstrukcji nerwów.

Evereth Publishing
Right Menu Icon