Technologia xMAP® nowatorską formą multipleksowania w diagnostyce i badaniach naukowych

Tomasz Zborowski

Field Application Specialist EMEIA, Technology & Strategic Partnerships, Luminex B.V.

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013059

Forum Zakażeń 2013;4(5):B1–B4

Streszczenie: Wzrost liczby zachorowań na różnorodne infekcje wirusowe stanowi ogólnoświatowy problem. Pomimo dostępności wielu testów diagnostycznych nadal brakuje skutecznych metod szybkiego i taniego rozpoznawania chorób zakaźnych. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi metabolomika, interdyscyplinarna dziedzina nauki, która w połączeniu z metodami analitycznymi (spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. nuclear magnetic resonance – NMR), spektrometria mas (ang. mass spectrometry – MS) oraz chemometrycznymi pozwala na zrozumienie mechanizmów chorobotwórczych na poziomie szlaków biochemicznych.

Słowa kluczowe: infekcje wirusowe, metabolomika, spektrometria mas, spektroskopia NMR

Abstract: The numerous of the various viral infections is a serious problem for mankind all over the world. Despite a number of various diagnostic tests there is still strong need for rapid detection methods of many infectious diseases. The novel approach for diagnostic methods prove that metabolomics, which is the interdisciplinary science consisting of the combination of analytical methods (nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, mass spectrometry (MS)) and chemometrics tools allows to understand the mechanisms of disease at the level of biochemical pathways.

Key words: mass spectrometry, metabolomics, NMR spectroscopy, viral infections