Terapia jednotabletkowa u pacjentów zakażonych HIV

Single tablet regimen in HIV-infected patients

Tomasz Mikuła | Magdalena Dąbrowska | Wojciech Stańczak | Alicja Wiercińska-Drapało

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Tomasz Mikuła Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SP ZOZ, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 22, Fax: (22) 631 05 35

Wpłynęło: 26.11.2012

Zaakceptowano: 28.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(4):195–199

Streszczenie: Jednym z najważniejszych czynników wpływających na adherencję pacjenta jest akceptacja schematu leczenia. Wprowadzenie w 2006 roku schematu jednotabletkowego wpłynęło w istotny sposób na poprawę adherencji, jakości życia i skuteczności terapii antyretrowirusowej. Terapia jednotabletkowa w innych dziedzinach medycyny ma zastosowanie w leczeniu gruźlicy lub nadciśnienia tętniczego. W pracy przedstawiono korzyści i możliwości wynikające ze stosowania terapii schematem jednotabletkowym w leczeniu pacjentów zakażonych HIV.

Słowa kluczowe: kompleksowa terapia antyretrowirusowa, ludzki wirus niedoboru odporności, terapia jednotabletkowa, wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa

Abstract: One of the most important factors influencing on the patient adherence is the acceptance of the treatment regimen. The single tablet regimen (STR) introduction in 2006 was associated with the improvement of the patient adherence, the quality of life, and the antiretroviral efficacy. The single tablet regimen has been already used in tuberculosis and arterial hypertension therapy. This paper describes the advantages and the limitations of the single tablet regimen in HIV-infected patients.

Key words: combined antiretroviral therapy, highly active antiretroviral therapy, human immunodeficiency virus, single tablet regimen