Terapia przeciwwirusowa chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i zaawansowanym włóknieniem lub marskością wątroby

Antiviral treatment of chronic hepatitis C in patients wuth advanced liver fibrosis or cirrhosis

Dorota Zarębska-Michaluk1 | Katarzyna Paluch1 | Wiesław Kryczka1, 2

1 Klinika Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dorota Zarębska-Michaluk Klinika Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce, Tel.: (41) 363 71 46, Fax: (41) 368 22 62

Wpłynęło: 17.02.2014

Zaakceptowano: 03.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014012

Forum Zakażeń 2014;5(2):97–106

Streszczenie: Na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (pwzw C) choruje ponad 160 milionów ludzi na świecie, a u około 20% spośród nich po 20 latach zakażenia rozwija się marskość wątroby. W przypadku chorych z zaawansowanym włóknieniem lub skompensowaną marskością rekomendowane jest – o ile nie występują bezwzględne przeciwwskazania – natychmiastowe wdrożenie terapii przeciwwirusowej. Uzyskanie trwałego klirensu wirusa HCV (ang. hepatitis C virus, wirusowe zapalenie wątroby typu C – wzw C) jest dla tych pacjentów pierwszym krokiem na drodze terapeutycznej, prowadzącej do: normalizacji biochemicznej, poprawy histologicznej, zmniejszenia ryzyka powikłań choroby, w tym dekompensacji marskości oraz rozwoju raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma – HCC). Ze względu na duże ryzyko występowania poważnych objawów ubocznych, leczenie przeciwwirusowe chorych z zaawansowanym włóknieniem i skompensowaną marskością wątroby musi być prowadzone ze szczególną uwagą. Terapia powinna odbywać się w wyspecjalizowanych ośrodkach pod nadzorem personelu dysponującego odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Słowa kluczowe: marskość wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby typu C, terapia przeciwwirusowa, zaawansowane włóknienie

Abstract: More than 160 million people are infected with hepatitis C virus (HCV) worlwide, approximately 20% of them develop cirrhosis over a period of 20 years. All patients with advanced liver fibrosis or compensated cirrhosis, who have no contraindications to treatment, should be considered for antiviral therapy. For them sustained virological response is a first step on the therapeutic road leads to biochemical and histological improvement and is associated with reduction of risk of disease complications, including liver failure and hepatocellular carcinoma (HCC). In patients with advanced liver fibrosis or cirrhosis antiviral treatment should be performed with careful supervision because of the high risk of serious adverse events. Therefore the management should be conducted in specialized centers by staff with sufficient knowledge and experience.

Key words: advanced fibrosis, antiviral therapy, chronic hepatitis C, cirrhosis