Testy IGRA – co o nich wiemy

IGRA tests – what do we know anout them

Maria Korzeniewska-Koseła

Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą,
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, Tel.: 22 431 21 23, e-mail: m.korzeniewska@igichp.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7693-9012

Wpłynęło: 06.05.2019

Zaakceptowano: 22.05.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019022

Forum Zakażeń 2019;10(3):185–189

Streszczenie: Testy IGRA umożliwiają ex vivo ilościową ocenę wydzielania interferonu-γ (IFN-γ) przez uczulone komórki T w odpowiedzi na antygeny specyficzne dla prątków gruźlicy. Stosuje się je przede wszystkim w wykrywaniu utajo ego zakażenia prątkiem gruźlicy (UZPG). Mogą być również wykorzystywane jako testy pomocnicze w diagnostyce gruźlicy. Testy IGRA cechują się dużą czułością i specyficznością. Fałszywie dodatnie wyniki u osób szczepionych BCG nie występują, co stanowi o istotnej przewadze tych testów nad próbą tuberkulinową. Dodatni wynik IGRA nie jest równoznaczny z dużym ryzykiem zachorowania na gruźlicę. Zaleca się, aby wykrywanie UZPG ograniczyć do grup największego ryzyka reaktywacji gruźlicy, które odniosą korzyść z leczenia profilaktycznego. W stanach immunosupresji możliwe są wyniki fałszywie ujemne.

Słowa kluczowe: gruźlica, IGRA, interferon-γ, leczenie profilaktyczne, utajone zakażenie prątkiem gruźlicy, zdolność predykcyjna

Abstract: Interferon-γ release assays (IGRAs) are used to test for latent tuberculosis infections (LTBI). IGRAs can be also used to support the diagnosis of tuberculosis in some situations. IGRAs have high sensitivity and specificity. False positive IGRA results do not occur in BCG vaccinated subjects, which is an important advantage of these tests over the tuberculin skin test. A positive IGRA result is not indicative of a very high risk of developing tuberculosis. It is recommended that LTBI testing be limited to the groups at highest risk of reactivation of tuberculosis who would benefit from prophylactic treatment. False negative results are possible in immunosuppressive patients.

Key words: IGRA, interferon-γ, latent tuberculosis infection, predictive value, prophylactic treatment, tuberculosis