Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego w przebiegu ciężkich oparzeń

The pathophysiology of the cardiovascular system in severe burns

Piotr Klimeczek1 | Michał Lis2 | Anna Chrapusta2

1 The Center for Imaging Diagnostic, The Ludwik Rydygier Specialized Hospital in Krakow, Poland
2 The Malopolska Center for Burns and Plastic Surgery, Limb Replantation and Hyperbaric Therapy, The Ludwik Rydygier Specialized Hospital in Krakow, Poland

Anna Chrapusta The Malopolska Center for Burns and Plastic Surgery, Limb Replantation and Hyperbaric Therapy, The Ludwik Rydygier Specialized Hospital 1, os. Zlotej Jesieni Str., PL-31826 Krakow, Poland Tel.: +48 12 646 86 63, Fax: +48 126 46 84 52

Received: 16.09.2015

Accepted: 28.09.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015004

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(2):51–54

Abstract: This paper is the literature review related to the pathophysiology of the cardiovascular system in the severe thermal burn. Dysfunction of the circulatory system is one of the most important consequences of the hypovolemic shock and the hypermetabolic response for the burn injury. The burn may cause early or late response of the myocardium. Understanding of the pathophysiology of the cardiovascular system may have a clinical implication and may improve the effectiveness of the treatment.

Key words: cardiomyocytes, circulatory dysfunction, thermal burn

Streszczenie: Niniejsza praca stanowi przegląd literatury na temat patofizjologii układu sercowo- naczyniowego w przebiegu ciężkiego oparzenia. Zaburzenia czynności układu krążenia są jednym z najbardziej istotnych skutków wstrząsu hipowolemicznego i hipermetabolicznej odpowiedzi na oparzenie. Oparzenie może spowodować wczesną lub późną odpowiedź mięśnia sercowego. Zrozumienie patofizjologii układu sercowo-naczyniowego może mieć implikacje kliniczne i może wpłynąć na poprawę skuteczności leczenia.

Słowa kluczowe: kardiomiocyty, oparzenia termiczne, zaburzenia krążenia