Udział bakterii atypowych z gatunku Chlamydophila pneumoniae w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci i dorosłych

Atypical Chlamydophila pneumoniae strains in respiratory tract infections in children and adults

Agnieszka Jama-Kmiecik | Jolanta Sarowska | Magdalena Frej-Mądrzak | Dorota Teryks-Wołyniec | Irena Choroszy-Król

Zakład Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Agnieszka Jama-Kmiecik, Zakład Nauk Podstawowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 06, Fax: 71 784 00 76

Wpłynęło: 10.12.2016

Zaakceptowano: 29.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016058

Forum Zakażeń 2017;8(1):1–4

Streszczenie: Zakażenia dróg oddechowych są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Czynnikiem etiologicznym –oprócz typowych zakażeń bakteryjnych – mogą być także bakterie atypowe. Przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych są głownie (60–90% przypadków) wirusy oddechowe. Wśród czynników etiologicznych zapaleń dolnych dróg oddechowych znacznie większy udział mają bakterie; te zakażenia najczęściej wymagają zastosowania antybiotykoterapii. Cel pracy Ocena częstości występowania bakterii atypowych u dzieci i dorosłych z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych. Materiały i metody Badaniem objęto dwie grupy pacjentów: 259 dzieci w wieku od 2. do 17. roku życia (grupa I) oraz 590 dorosłych w wieku od 18. do 80. roku życia (grupa II). Materiał do badań stanowiły wymazy z tylnej ściany gardła, a zastosowaną metodą diagnostyczną była technika immunofluorescencji pośredniej (IIFT). Wyniki W grupie I antygen Chlamydophila pneumoniae wykryto u 43/259 (16,6%) badanych, w tym u 27/146 (18,5%) dziewczynek i u 16/113 (14,1%) chłopców. W grupie II wyniki dodatnie stwierdzono u 129/590 (22,0%) badanych, w tym u 87/393 (22,1%) kobiet i u 42/197 (21,3%) mężczyzn. Wnioski W badanej grupie dzieci i dorosłych z zakażeniami dróg oddechowych wykrywano antygen Chlamydophila pneumoniae. Częstość występowania antygenu C. pneumoniae była zróżnicowana w zależności od wieku –zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Słowa kluczowe: badania mikrobiologiczne, kaszel, wymaz z gardła

Abstract: Respiratory tract infections are one of the most common reasons for an appointment at the physician’s both in children and adults. This condition may be caused not only by typical strains, but also by atypical ones. Respiratory viruses cause most of the upper respiratory tract infections (60 to 90%). Whereas, lower respiratory tract infections are mainly caused by bacteria and therefore, require treatment with antibiotics. Aim Evaluation of atypical bacteria prevalence in children and adults presenting symptoms of upper respiratory tract infection. Material and methods The patients enrolled into the study were assigned to two groups: 259 children aging from 2 to 17 (group 1) and 590 adults aging from 18 to 80 years (group 2). Pharyngeal smears obtained from the back of the throat were analyzed using an indirect immunofluorescence test (II FT). Results In group 1, the Chlamydophila pneumoniae antigen was detected in 43 of 259 patients (16.6%), 27 of them were girls (18.5%) (out of 146 enrolled girls at total), and 16 were boys (14.1%) (out of 113 enrolled boys at total). In group 2, tests were positive in129 of 590 patients (22.0%), 87 of them were women (22.1%) (out of 393 enrolled women at total), and in 42 were men (21.3%) (out of 197 enrolled men at total). Conclusions Children and adults with respiratory tract infections were found positive with the C. pneumoniae antigen. Prevalence of the Chlamydophila pneumoniae antigen varied depending on age, in both children and adults.

Key words: cough, microbiological testing, pharyngeal smear