Uszkodzenia skóry związane z wilgocią
Moisture-associated skin damage
Sylwia Kempa1, Daria Klich1, Maciej Sopata2
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. M. Nenckiego w Krotoszynie
2 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Maciej Sopata Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, e-mail: maciej.sopata@skpp.edu.pl
Wpłynęło: 25.04.2017

Zaakceptowano: 22.05.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017013

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(2):99–103

Streszczenie:

„Uszkodzenie skóry związane z wilgocią” (MAD) to termin, który został wprowadzony w celu określenia szeregu zmian skórnych, powstałych na skutek długotrwałej ekspozycji naskórka na wilgoć. Tego rodzaju zmiany na skórze – których przyczyną jest długotrwały kontakt z moczem, kałem, potem lub wysiękiem z rany – często występują u pacjentów hospitalizowanych. Problem ten jest rzadko poruszany w polskich publikacjach medycznych. Bardzo często uszkodzenia skóry związane z wilgocią są mylone przez lekarzy i pielęgniarki z odleżynami. Dlatego ważne jest, aby w przypadku MAD umieć prawidłowo ocenić i zdiagnozować problem oraz dokonać odpowiedniego wyboru sposobu pielęgnowania i leczenia.

Słowa kluczowe: diagnostyka, leczenie, skóra, uszkodzenie skóry związane z wilgocią, wilgoć

Abstract:

Moisture-associated skin damage (MAD) is a term that has been introduced in order to determine the number of skin lesions caused by long-term exposure to moisture on the skin. This kind of change on the skin, caused by the prolonged contact with urine, stool, sweat, exudate, often occur in hospitalized patients. On the other hand, this problem is rarely presented in Polish medical publications. Very often the skin damage associated with moisture are confused by doctors and nurses with pressure ulcers. That is why it is important to be able to assess properly diagnose and make your choice of nursing and treatment MAD.

Key words: diagnosis, moisture, moisture-associated skin damage, skin, treatment