Uszkodzenia skóry związane z wilgocią

Moisture-associated skin damage

Sylwia Kempa1 | Daria Klich1 | Maciej Sopata2

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. M. Nenckiego w Krotoszynie
2 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Maciej Sopata Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, Tel.: (61) 873 83 03, Fax: (61) 873 83 06

Wpłynęło: 02.02.2016

Zaakceptowano: 20.02.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/LR 2016005

Leczenie Ran 2016;13(1):9–13

Streszczenie: „Uszkodzenie skóry związane z wilgocią” (MAD) to termin, który został wprowadzony w celu określenia szeregu zmian skórnych, powstałych na skutek długotrwałej ekspozycji naskórka na wilgoć. Tego rodzaju zmiany na skórze – których przyczyną jest długotrwały kontakt z moczem, kałem, potem lub wysiękiem z rany – często występują u pacjentów hospitalizowanych. Problem ten jest rzadko poruszany w polskich publikacjach medycznych. Bardzo często uszkodzenia skóry związane z wilgocią są mylone przez lekarzy i pielęgniarki z odleżynami. Dlatego ważne jest, aby w przypadku MAD umieć prawidłowo ocenić i zdiagnozować problem oraz dokonać odpowiedniego wyboru sposobu pielęgnowania i leczenia.

Słowa kluczowe: diagnostyka, leczenie, skóra, uszkodzenie skóry związane z wilgocią, wilgoć

Abstract: Moisture-associated skin damage (MAD) is a term that has been introduced in order to determine the number of skin lesions caused by long-term exposure to moisture on the skin. This kind of change on the skin, caused by the prolonged contact with urine, stool, sweat, exudate, often occur in hospitalized patients. On the other hand, this problem is rarely presented in Polish medical publications. Very often the skin damage associated with moisture are confused by doctors and nurses with pressure ulcers. That is why it is important to be able to assess properly diagnose and make your choice of nursing and treatment MAD.

Key words: diagnosis, moisture, moisture-associated skin damage, skin, treatment