W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Aktualne problemy mikrobiologiczne w praktyce klinicznej” pod hasłem „Organizacja zintegrowanej polityki antybiotykowej w zabiegowych oddziałach szpitalnych na bazie praktyki klinicznej i badań mikrobiologicznych”. Sympozjum odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w Hotelu Król Kazimierz, w dniach 25–27 września 2014 roku.

Konferencja jest skierowana do lekarzy różnych specjalności, szczególnie klinicystów, mikrobiologów, epidemiologów szpitalnych i farmakologów klinicznych oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematem organizacji antybiotykowej polityki szpitalnej. Podstawowym celem antybiotykowej polityki szpitalnej jest minimalizacja wskaźników zachorowalności i śmiertelności spowodowanych zakażeniami, zachowanie skuteczności środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu i profilaktyce oraz zmniejszenie dynamiki narastania oporności na antybiotyki.

Z uczestnictwo w sympozjum przysługuje 18 punktów edukacyjnych.

 

Streszczenia

Streszczenia wystąpień prelegentów będą publikowane dwumiesięczniku „Forum Zakażeń” (4 punkty MNiSzW). Streszczenie pracy badawczej (w języku kongresowym) musi zawierać następujące elementy: tytuł, nazwiska autorów, afiliacje autorów, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski oraz słowa kluczowe i nie powinno przekroczyć 500 słów. Po spełnieniu kryteriów przygotowania prac (instrukcje dla autorów dostępne na stronie www.forumzakazen.pl) oraz przejściu procesu recenzenckiego istnieje możliwość publikacji pełnych wersji artykułów w zeszycie konferencyjnym czasopisma.

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Maria Kozioł-Montewka

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

dr hab. n. med. Andrzej Wolski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

 

Komitet Organizacyjny

Jerzy Ligęza, Justyna Niedźwiadek

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodźki 1, 20-091 Lublin

Tel.: (81) 742 37 85, Tel./Fax: (81) 742 37 81

e-mail: info@konferencja-kazimierz2014.pl

 

Patronat medialny

Evereth Publishing Sp. z o.o., wydawca dwumiesięcznika „Forum Zakażeń”

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji na stronie internetowej: www.konferencja-kazimierz2014.pl

 

 

Udostępnij

Evereth Publishing