V Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Przez naukę i praktykę do leczenia ran”

Karpacz, 03–05.09.2015 r.

Streszczenia zgłoszone do 4 sierpnia 2015 r.
Streszczenia ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk Autorów